Odpowiedź Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2009 r. (Fgr.075-46/09/2674) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej