Uchwała Nr 19/D/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dobrcz na 2021 rok.