Uchwała Nr 4/S/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy.