Zarządzenie Nr 5/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy