Interpretacja Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. (PK4/8012/18/LJO/09/58) z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i zasad wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej