Uchwała Nr 12/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny.