Zamknij okno Drukuj dokument

Uwaga!

1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na salach wykładowych warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy jest dokonanie imiennej rejestracji na stronie portalu rejestracyjnego www.szkolenia.bydgoszcz.rio.gov.pl. Osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

2. Rejestracji na szkolenie można dokonać tylko do dnia wyznaczonego w piśmie przewodnim informującym o szkoleniu. Po tym terminie nie ma możliwości zarejestrowania się na szkolenie.

 

 

ROK 2018

 

 

* * * * *

 

25 października 2018 r. Projekt budżetu na 2019 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej w systemie BeSTi@ – szkolenie skierowane jest do skarbników, służb finansowych oraz osób pracujących z systemem Besti@ z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie omówi Agnieszka Wolny – Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

 

Szkolenia odbędą się w dwóch grupach:

I grupa – godz. 9.00 – 12.00

II grupa – godz. 12.30 – 15.30

 

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie: do 22 października 2018 r.

 

* * * * *

 

6 i 7 lutego 2018 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont – szkolenie skierowane jest do dla głównych księgowych i pracowników służb finansowych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie omówi Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywane zakończenie około godz. 15.00.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie: do 1 lutego 2018 r.

 

 

* * * * *

 

5 lutego 2018 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont – szkolenie skierowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego. Zagadnienie omówi Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywane zakończenie około godz. 15.00.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie: do 1 lutego 2018 r.

 

 

* * * * *

 

30 stycznia 2018 r. Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczości podatkowej - nowe obowiązki gmin w roku 2018 – szkolenie przeznaczone dla skarbników, służb finansowych, osób odpowiedzialnych w organach podatkowych za ewidencje podatków, księgowych podatkowych, osób odpowiedzialnych w gminach za zaległości podatkowe, zajmujących się dochodzeniem i egzekwowaniem podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienie omówi Hanna Kmieciak wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych.

 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywane zakończenie około godz. 15.00.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie do 26 stycznia 2018 r.

 

* * * * *

 

26 stycznia 2018 r. – „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok” szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienia omówią Lucyna Kuśnierz – Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywane zakończenie około godz. 15.00.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie do 23 stycznia 2018 r.

 

 

* * * * *

 

25 stycznia 2018 r. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok oraz sprawozdań podatkowych jako nowego obowiązku gmin” - szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienia omówią Lucyna Kuśnierz – Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywane zakończenie około godz. 15.00.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie do 23 stycznia 2018 r.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2007-07-27 10:17:56
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-07-27 10:11:32
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-07-27 10:31:05
Ostatnia zmiana:2018-10-10 15:14:44
Ilość wyświetleń:36923