Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 23 lutego do 11 maja 2006 r. udokumentowana protokołem z dnia 11 maja 2006 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: 2005 rok

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 czerwca 2006 roku skierowane do kierownika jednostki.