Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 2 kwietnia do 30 maja 2014 roku udokumentowana protokołem z dnia 30 maja 2014 roku.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: 2013 rok

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 lipca 2014 roku skierowane do kierownika jednostki.