Uchwała Nr 5/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno