Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego