Uchwała Nr 5/O/2021 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Brzozie