Uchwała Nr 4/O/2021 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Miasto i Gminę Górzno