Uchwała Nr XX/52/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 1 października 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Powiatu Tucholskiego.

 

 

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:

 

 

Przewodniczący

1.    Tadeusz Dobek

 

Członkowie:

2.    Włodzimierz Bartkowiak

3.    Lidia Dudek

4.    Włodzimierz Górzyński

5.    Daniel Jurewicz

6.    Elżbieta Osińska

7.    Aleksandra Kwiatkowska

8.    Robert Pawlicki

9.    Jan Sieklucki

10.  Andrzej Tatkowski

11.  Piotr Wasiak

12.  Halina Strzelecka

 

 

 

uchwala, co następuje:

 

przyjąć raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Tucholskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały XX/52/2012

z dnia 1 października 2012 r.
Raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Tucholskiego