Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 23 lipca do 9 października 2018 roku udokumentowana protokołem z dnia 9 października 2018 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.07.2016 r.  do dnia 31.03.2018 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 grudnia 2018 roku skierowane do kierownika jednostki.