Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 18 stycznia do 19 marca 2010 roku udokumentowana protokółem z dnia 22 marca 2010 roku.

 

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: 2008 rok oraz I półrocze 2009 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 maja 2010 roku skierowane do kierownika jednostki.