Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Dane adresowe
    Godziny pracy (1)
    Kontakt (1)

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych i sposób ich realizacji
    Ramowe plany pracy Izby (0)
        Ramowy plan pracy na 2023 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2022 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2021 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2020 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2019 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2018 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2017 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2016 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2015 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2014 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2013 rok (1)
        Ramowy plan pracy na 2012 rok (2)
    Roczne sprawozdania z działalności Izby (0)
        Sprawozdanie za 2021 rok (1)
        Sprawozdanie za 2020 rok (1)
        Sprawozdanie za 2019 rok (1)
        Sprawozdanie za 2018 rok (1)
        Sprawozdanie za 2017 rok (1)
        Sprawozdanie za 2016 rok (1)
        Sprawozdanie za 2015 rok (1)
        Sprawozdanie za 2014 rok (1)
        Sprawozdanie za 2013 rok (1)
        Sprawozdanie za 2012 rok (1)
        Sprawozdanie na 2011 rok (1)
        Sprawozdanie za 2010 rok (1)
        Sprawozdanie za 2009 rok (1)
        Sprawozdanie za 2008 rok (1)
        Sprawozdanie za 2007 rok (1)
        Sprawozdanie za 2006 rok (1)
        Sprawozdanie za 2005 rok (1)
        Sprawozdanie za 2004 rok (1)
        Sprawozdanie za 2003 rok (1)
    Sprawozdania finansowe Izby (0)
        Sprawozdania finansowe za 2021 rok (1)
        Sprawozdania finansowe za 2020 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (1)
        Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (1)
    Plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (0)
        2021 (1)

Informacje o podmiocie
    Status prawny (0)
        Konstytucja RP (fragmenty) (1)
        Ustawa o RIO (1)
        Rozporządzenia (4)
    Organizacja (0)
        Regulamin organizacyjny (1)
        Schemat organizacyjny (0)
        Osoby pełniące kluczowe funkcje (1)
        Składy Orzekające Izby (1)
        Komisja z art. 13 pkt 9 ustawy o rio (1)
    Przedmiot działalności i kompetencje (0)
        Działalność nadzorcza (1)
        Działalność opiniodawcza (1)
        Działalność kontrolna (1)
        Działalność informacyjna i szkoleniowa (1)
        Zakres podmiotowy (1)
    Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje (0)
        Zadania Kolegium (1)
        Skład osobowy Kolegium (1)
        Kompetencje Przewodniczącego Kolegium (1)
    Majątek Izby (1)
    Koordynator ds. dostępności (1)

Dane publiczne związane z działalnością Izby
    Uchwały Kolegium (0)
        Absolutorium (19)
        Budżet i jego zmiany (161)
        Dotacje (213)
        Podatki i opłaty lokalne (2)
            Opłata administracyjna (5)
            Podatek od nieruchomości (68)
            Podatek od środków transportowych (71)
            Podatek rolny (12)
            Opłata od posiadania psów (6)
            Opłata targowa (26)
            Opłata miejscowa (2)
            Pomoc de minimis (11)
            Inkaso (15)
            Podatek leśny (1)
            Opłata za zajęcie pasa drogowego (9)
            Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (101)
        Pozostałe (119)
        Udzielanie pożyczek (11)
        Zaciąganie zobowiązań (36)
        WPF i jej zmiany (71)
        Fundusz sołecki (4)
        Programy naprawcze (7)
    Opinie Składów Orzekających (0)
        Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych (0)
            Rok 2023 (6)
            Rok 2022 (87)
            Rok 2021 (104)
            Rok 2020 (138)
            Rok 2019 (174)
            Rok 2018 (322)
            Rok 2017 (246)
            Rok 2016 (142)
            Rok 2015 (170)
            Rok 2014 (356)
            Rok 2013 (337)
        Opinie o możliwości spłaty innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp (0)
            Rok 2019 (1)
        Opinie o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jst (0)
            Rok 2022 (168)
            Rok 2021 (170)
            Rok 2020 (167)
            Rok 2019 (171)
            Rok 2018 (170)
            Rok 2017 (170)
            Rok 2016 (168)
            Rok 2015 (171)
            Rok 2014 (169)
            Rok 2013 (171)
        Opinie o przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (0)
            Rok 2022 (170)
            Rok 2021 (164)
            Rok 2020 (165)
            Rok 2019 (172)
            Rok 2018 (171)
            Rok 2017 (169)
            Rok 2016 (172)
            Rok 2015 (172)
            Rok 2014 (170)
            Rok 2013 (170)
        Opinie o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst i objaśnieniami (0)
            Rok 2022 (169)
            Rok 2021 (169)
            Rok 2020 (167)
            Rok 2019 (174)
            Rok 2018 (172)
            Rok 2017 (171)
            Rok 2016 (169)
            Rok 2015 (171)
            Rok 2014 (171)
            Rok 2013 (172)
        Opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jst w sprawie absolutorium (0)
            Rok 2022 (169)
            Rok 2021 (164)
            Rok 2020 (167)
            Rok 2019 (170)
            Rok 2018 (167)
            Rok 2017 (172)
            Rok 2016 (174)
            Rok 2015 (171)
            Rok 2014 (169)
            Rok 2013 (170)
        Opinie w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium (0)
            Rok 2020 (1)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2014 (0)
        Opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych (0)
            Rok 2022 (168)
            Rok 2021 (170)
            Rok 2020 (167)
            Rok 2019 (169)
            Rok 2018 (168)
            Rok 2017 (172)
            Rok 2016 (171)
            Rok 2015 (173)
            Rok 2014 (169)
            Rok 2013 (172)
        Opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jst (0)
            Rok 2023 (163)
            Rok 2022 (162)
            Rok 2021 (153)
            Rok 2020 (168)
            Rok 2019 (163)
            Rok 2018 (163)
            Rok 2017 (161)
            Rok 2016 (162)
            Rok 2015 (168)
            Rok 2014 (163)
            Rok 2013 (166)
        Opinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst w projekcie uchwały budżetowej (0)
            Rok 2022 (153)
            Rok 2021 (142)
            Rok 2020 (136)
            Rok 2019 (135)
            Rok 2018 (124)
            Rok 2017 (145)
            Rok 2016 (128)
            Rok 2015 (100)
            Rok 2014 (103)
            Rok 2013 (118)
        Opinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst w uchwale budżetowej (0)
            Rok 2023 (155)
            Rok 2022 (149)
            Rok 2021 (133)
            Rok 2020 (137)
            Rok 2019 (125)
            Rok 2018 (147)
            Rok 2017 (132)
            Rok 2016 (104)
            Rok 2015 (105)
            Rok 2014 (116)
            Rok 2013 (101)
        Opinie o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego (0)
            Rok 2020 (2)
            Rok 2019 (3)
            Rok 2015 (2)
            Rok 2014 (1)
    Dokumentacja kontroli (0)
        Wystąpienia pokontrolne (0)
            województwa (0)
                kujawsko-pomorskie (25)
            miasta na prawach powiatu (0)
                Bydgoszcz (28)
                Toruń (25)
                Grudziądz (16)
                Włocławek (21)
            powiaty ziemskie (0)
                aleksandrowski (5)
                brodnicki (7)
                bydgoski (9)
                chełmiński (8)
                golubsko-dobrzyński (8)
                grudziądzki (9)
                inowrocławski (9)
                lipnowski (8)
                mogileński (10)
                nakielski (7)
                radziejowski (8)
                rypiński (6)
                sępoleński (6)
                świecki (9)
                toruński (7)
                tucholski (11)
                wąbrzeski (6)
                włocławski (5)
                żniński (10)
            gminy miejskie (0)
                Aleksandrów Kujawski (9)
                Brodnica (12)
                Chełmno (10)
                Chełmża (5)
                Ciechocinek (6)
                Golub-Dobrzyń (11)
                Inowrocław (12)
                Kowal (9)
                Lipno (12)
                Nieszawa (9)
                Radziejów (9)
                Rypin (9)
                Wąbrzeźno (8)
            gminy miejsko-wiejskie (0)
                Barcin (8)
                Brześć Kujawski (7)
                Chodecz (11)
                Dobrzyń nad Wisłą (7)
                Gniewkowo (6)
                Górzno (7)
                Izbica Kujawska (8)
                Jabłonowo Pomorskie (6)
                Janikowo (10)
                Janowiec Wielkopolski (8)
                Kamień Krajeński (8)
                Kcynia (10)
                Koronowo (13)
                Kowalewo Pomorskie (6)
                Kruszwica (7)
                Lubień Kujawski (6)
                Lubraniec (11)
                Łabiszyn (11)
                Łasin (6)
                Mogilno (10)
                Mrocza (9)
                Nakło nad Notecią (10)
                Nowe (10)
                Pakość (8)
                Piotrków Kujawski (8)
                Radzyń Chełmiński (5)
                Sępólno Krajeńskie (10)
                Skępe (9)
                Solec Kujawski (12)
                Strzelno (10)
                Szubin (9)
                Świecie (8)
                Tuchola (6)
                Więcbork (8)
                Żnin (9)
            gminy wiejskie (0)
                Aleksandrów Kujawski (9)
                Bartniczka (Grążawy) (5)
                Baruchowo (6)
                Bądkowo (6)
                Białe Błota (12)
                Bobrowniki (8)
                Bobrowo (7)
                Boniewo (7)
                Brodnica (5)
                Brzozie (9)
                Brzuze (7)
                Bukowiec (6)
                Bytoń (7)
                Cekcyn (7)
                Chełmno (6)
                Chełmża (7)
                Choceń (8)
                Chrostkowo (8)
                Ciechocin (8)
                Czernikowo (4)
                Dąbrowa (5)
                Dąbrowa Biskupia (5)
                Dąbrowa Chełmińska (7)
                Dębowa Łąka (6)
                Dobrcz (10)
                Dobre (7)
                Dragacz (6)
                Drzycim (7)
                Fabianki (9)
                Gąsawa (8)
                Golub-Dobrzyń (8)
                Gostycyn (10)
                Grudziądz (5)
                Gruta (10)
                Inowrocław (11)
                Jeziora Wielkie (12)
                Jeżewo (5)
                Kęsowo (11)
                Kijewo Królewskie (7)
                Kikół (9)
                Koneck (7)
                Kowal (10)
                Książki (10)
                Lipno (6)
                Lisewo (6)
                Lniano (5)
                Lubanie (5)
                Lubicz (9)
                Lubiewo (6)
                Łubianka (12)
                Łysomice (8)
                Nowa Wieś Wielka (11)
                Obrowo (6)
                Osie (7)
                Osiek (6)
                Osielsko (11)
                Osięciny (6)
                Papowo Biskupie (5)
                Płużnica (5)
                Pruszcz (6)
                Raciążek (8)
                Radomin (6)
                Radziejów (7)
                Rogowo p. rypiński (7)
                Rogowo p. żniński (10)
                Rogóźno (5)
                Rojewo (9)
                Ryńsk (7)
                Rypin (6)
                Sadki (7)
                Sicienko (10)
                Sośno (8)
                Skrwilno (6)
                Stolno (6)
                Śliwice (7)
                Świecie nad Osą (7)
                Świedziebnia (7)
                Świekatowo (7)
                Tłuchowo (7)
                Topólka (9)
                Unisław (7)
                Waganiec (7)
                Warlubie (6)
                Wąpielsk (6)
                Wielgie (6)
                Wielka Nieszawka (10)
                Włocławek (5)
                Zakrzewo (5)
                Zbiczno (5)
                Zbójno (7)
                Zławieś Wielka (9)
                Złotniki Kujawskie (10)
            związki międzygminne (0)
                Gmin Kcynia Nakło Szubin (0)
                Gmin Rypińskich (1)
                Gmin Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej (1)
                Gmin Ziemi Kujawskiej (1)
                Gmin Zlewni Jeziora Gopło (1)
                Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu (2)
                Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin (0)
            związki powiatowe (0)
                Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego (1)
        Wzór kwestionariusza kontroli (1)
    Raporty o stanie gospodarki finansowej (0)
        Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Brzozie (1)
        Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Jeziora Wielkie (1)
        Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Nieszawa (2)
        Raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Tucholskiego (1)
        Raport o stanie gospodarki finansowej Miasto Grudziądz (1)
        Aneks do Raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza za okres II półrocze 2016 r. - III kwartał 2019 r. (1)
        Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Strzelno (3)
    Treść innych wystąpień i ocen (0)
        Stanowiska Kolegium Izby (12)
        Stanowiska KR RIO (3)

Zasady funkcjonowania Izby
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (1)
    Stan przyjmowanych spraw i ich załatwiania (0)
        Wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o rio (0)
            Finanse publiczne (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2013 (3)
                Rok 2012 (3)
                Rok 2011 (5)
                Rok 2010 (1)
            Fudusz sołecki (0)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2011 (3)
            Ochrona przeciwpożarowa (0)
                Rok 2011 (1)
            Oświata (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2012 (3)
                Rok 2011 (2)
                Rok 2010 (1)
            Sprawozdawczość (0)
                Rok 2015 (2)
                Rok 2012 (3)
                Rok 2010 (1)
            Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (0)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2012 (1)
            Zamówienia publiczne (0)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2012 (1)
            Prawo ochrony środowiska (0)
                Rok 2013 (1)
            Opłaty (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2015 (2)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2013 (2)
                Rok 2012 (2)
            Rachunkowość (0)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2015 (2)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2010 (1)
            Utrzymanie czystości i porządku w gminach (0)
                Rok 2015 (2)
                Rok 2016 (0)
    Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych (1)
    Nabór kandydatów (0)
        Ogłoszenia o naborze (0)
        Konkursy (0)

Informacje bieżące
    Aktualności (30)
    Kalendarium budżetowe (0)
        Rok 2018 (1)
    Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (0)
        Rok 2018 (3)
        Rok 2017 (1)
    Ogłoszenia (5)
    Organizowane szkolenia (1)
    Zamówienia publiczne (1)
        Aktualne postępowania (0)
        Zakończone postępowania (5)
    Biuletyn Informacyjny (0)
        Rok 2017 (0)
            1 (88) (1)
            2 (89) (1)
            3 |(90) (1)
        Rok 2016 (0)
            1 (85) (1)
            2 (86) (1)
            3 (87) (1)
        Rok 2015 (0)
            1 (82) (1)
            2 (83) (1)
            3 (84) (1)
        Rok 2014 (0)
            1 (79) (1)
            2 (80) (1)
            3 (81) (1)
        Rok 2013 (0)
            1 (76) (1)
            2 (77) (1)
            3 (78) (1)
        Rok 2012 (0)
            1 (73) (1)
            2 (74) (1)
            3 (75) (1)
        Rok 2011 (0)
            1 (70) (1)
            2 (71) (1)
            3 (72) (1)
        Rok 2010 (0)
            1 (67) (1)
            2 (68) (1)
            3 (69) (1)
        Rok 2009 (0)
            1 (63) (1)
            4 (66) (1)
            2-3 (64-65) (1)
        Rok 2008 (0)
            1 (59) (1)
            2 (60) (1)
            3 (61) (1)
            4 (62) (1)
        Rok 2007 (0)
            1 (55) (1)
            2 (56) (1)
            3 (57) (1)
            4 (58) (1)
        Rok 2006 (0)
            4 (54) (1)
            3 (53) (1)
            2 (52) (1)
            1 (51) (1)
        Rok 2005 (0)
            4 (50) (1)
            3 (49) (1)
            2 (48) (1)
            1 (47) (1)
        Rok 2004 (0)
            4 (46) (1)
            3 (45) (1)
            2 (44) (1)
            1 (43) (1)
        Rok 2003 (0)
            4 (42) (1)
            3 (41) (1)
            2 (40) (1)
            1 (39) (1)
        Rok 2002 (0)
            4 (38) (1)
            3 (37) (1)
            2 (36) (1)
            1 (35) (1)
        Rok 2001 (0)
            4 (34) (1)
            3 (33) (1)
            2 (32) (1)
            1 (31) (1)
    Publikacje Izb (1)
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    BeSTi@ (1)
    e-Nadzór (1)
    Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego nowe (12)
    Pisma i wyjaśnienia (0)
        Pisma Izb (8)
        Pisma inne (26)
    Instrukcja korzystania z BIP (1)
    Redakcja (1)
    Zbędne i zużyte składniki majątku (2)

Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Bydgoszczy
    Komunikat RKO w związku z ogłoszeniem stanu epidemii (1)
    Regionalna Komisja Orzekająca (1)
        Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (1)
        Obsługa prawna i administaracyjno-techniczna komisji oraz rzecznika (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Konferencje
    Informacje bieżące (1)
    Archiwum (0)
        I Seminarium Prawno-Samorządowe 2019 r. (1)
        Konferencja Międzynarodowa - Audyt pomocy społecznej - Bydgoszcz 7-8.05.2009 r. (International Conference - Social Welfare Audit - Bydgoszcz May 7-8, 2009) (1)
            Program Konferencji (Programme) (1)
            Streszczenia (Summaries) (0)
                Angielski (English) (1)
                Francuski (French) (1)
                Hiszpański (Spanish) (1)
                Niemiecki (Germany) (1)
                Polski (Polish) (1)
                Rosyjski (Russian) (1)
        Konferencja 4.04.2008 r. (1)
        Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Podatek od nieruchomości - aktualne problemy teorii i praktyki - Włoclawek 23.02.2010 r. (1)
        Konferencja 17.04.2013 r. (1)
        VII Konferencja "Finansów Komunalnych" - Finanse samorządów - doświadczenia i perspektywy (1)
        VIII Konferencja "Finansów Komunalnych" - Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych (1)

Współpraca międzynarodowa
    Współpraca międzynarodowa (0)
        EURORAI (1)
        Archiwum (0)
            Wizyta przedstawicieli RIO w Bydgoszczy na Węgrzech (1)
            Rewizyta przedstawiecieli Państwowego Biura Audytu na Węgrzech (1)
        Informacje bieżące (0)

Ochrona danych osobowych
    Klauzule informacyjne (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij