Uchwała nr IX/34/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2020 r.