Koordynator do spraw dostępności

 

Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy została powołana Pani Wioletta Dobosz Starszy Specjalista.

 

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

 

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

 

wioletta.dobosz@bydgoszcz.rio.gov.pl

tel. +48 52 37 68 227