Uchwała Nr XXXII/105/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2021 r., w tym planu kontroli.