Komunikat Przewodniczącej Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

 

Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informuje, iż od 15 czerwca 2020 r. Komisja wznawia rozpoznawanie spraw. Rozprawy wyznaczone na czerwiec będą odbywać się zgodnie z wyznaczonymi terminami i z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

 

Danuta Galarda

Przewodnicząca Regionalnej Komisji Orzekającej

w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy