Informacja o I Seminarium Prawno-Samorządowym 23.09.2019 r.