Uchwała Nr XXVIII/80/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2019 r., w tym planu kontroli.