Uchwała Nr VIII/33/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej W Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2017 r.