Uchwała Nr XXXII/71/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2017 r., w tym planu kontroli.