Spis treści

I.

Finanse samorządów

 

 

Postępowanie przedegzekucyjne podatków i opłat .......………………

5

 

Ewidencja VAT w formie elektronicznej (JPK_VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego – kluczowe problemy .....……......................

 

               11

 

Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT ……………………………….

15

 

Realistyczność wieloletnich prognoz finansowych w ocenie sądów administracyjnych ................................................................................

       22

 

Związek komunalny – budżet czy plan finansowy ………………...........

26

II.

Informacje

 

Wyjaśnienia i interpretacje ......................................................................

29

 

Kalendarium budżetowe ....................................................................................

35