Uchwała Nr VIII/22/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w 2015 roku