Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy informuje, iż z dniem 1 marca 2016 r. udostępniona została, jednostkom samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, możliwość elektronicznego przekazywania aktów organów jst do nadzoru Izby poprzez moduł komunikacyjny.

Załączone dokumenty:

1. Informacja o projekcie elektronicznego nadzoru prawnego.

2. Przekazywanie aktów w trybie nadzoru.

3. Tworzenie aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w XML przy użyciu Edytora XML Legislator.

4. Deklaracja przystąpienia do projektu.