Uchwała Nr XXVIII/43/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2016 r., w tym planu kontroli.

 

Uchwała Nr II/12/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2016 r., w tym planu kontroli.