Uchwała Nr XXXI/48/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2015 r., w tym planu kontroli.