Uchwała Nr XXXII/64/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2014 r., w tym planu kontroli.