Uchwała Nr VIII/19/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2013 r. .