Skład osobowy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

Przewodniczący:

Daniel Jurewicz

 

 

Członkowie Kolegium:

Karol Bednarek

Aleksandra Kwiatkowska

Edyta Nowek

Krzysztof Olczak

Elżbieta Osińska

Robert Pawlicki

Beata Piłatowska

Maciej Słomiński

Halina Strzelecka

Andrzej Tatkowski

Dariusz Trzciński

Piotr Wasiak