Majątek Izby

 

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 35 mieści się w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, w części - udział 1406/2159.

Decyzją nr WGM III/8/9 z dnia 16 stycznia 2009 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy ustanowił na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej trwały zarząd dla części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

2. Zespół Zamiejscowy w Toruniu

Zespół Zamiejscowy w Toruniu znajduje się na II piętrze w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 52. Budynek jest własnością firmy Arpol, z którą Izba zawarła umowę najmu.

 

3. Zespół Zamiejscowy we Włocławku

Zespół Zamiejscowy we Włocławku znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. Brzeskiej 6. Budynek jest własnością Skarbu Państwa - Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, z którym Izba zawarła umowę najmu.

 

4. Majątek trwały:

 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. majątek trwały wg wartości brutto wynosi:

- środki trwałe – 3 093 500,12 zł,

- pozostałe środki trwałe – 585 538,51 zł,

- wartości niematerialne i prawne – 376 909,39 zł.