Uchwała Nr VIII/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy za 2011 r.