Uchwała Nr VIII/28/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy za 2010 r.