Spis treści

 

 

 

I.

Finanse samorządów

 

 

Hipotetyczny limit poziomu spłat zadłużenia na 2010 rok w świetle ustawy o finansach publicznych ……………….......

            6      

 

Zlecanie zadań publicznych w trybie uproszczonym po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wykładnia i stosowanie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianie regulacji prawnej z 12 marca 2010 roku ….…………..........

                                                             

 

 

22

II.

Głos samorządowców

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu w poszanowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych …..…….....

       

32

III.

Informacje

 

Wyjaśnienia i interpretacje ...............................................

46

 

Kalendarium budżetowe ..................................................

49