Spis treści

 

 

 

I.

Finanse samorządów

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r. ..............................................

        4        

 

Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy .........

55

II.

Głos samorządowców

 

Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych .........................

59

III.

Informacje

 

Kalendarium budżetowe  ....................................................................................

70