Komunikat w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o rio