Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP).

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /RIOBYDGOSZCZ/SkrytkaESP 

 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Akceptujemy następujące formaty załączników, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

FORMATY DANYCH, W JAKICH ZAPISUJE SIĘ ZAŁĄCZNIKI DODAWANE DO PISM

 

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

 Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

 Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

 CompuServe

 

.jpg (-jpeg)

grafika rastrowa

 Joint Photographic Experts Group

 ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

 Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

 ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

 Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

 ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

 Adobe Systems Incorporated

 ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

 ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

 Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

 W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

 Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

 ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

 Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

 Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

 W3C