EURORAI
Europejska Organizacja Zrzeszająca Regionalne Instytucje Audytu Zewnętrznego Środków Publicznych.

Oficjalna strona Organizacji http:\\www.eurorai.org

 

W październiku 2004 r. w trakcie V Kongresu EURORAI w Barcelonie Komitet Zarządzający tej organizacji przyjął w poczet członków zwyczajnych EURORAI Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, a Regionalne Izby Obrachunkowe w: Bydgoszczy, Katowicach i Szczecinie otrzymały status członków stowarzyszonych.

 

W dniach 21-23 października 2007 r. odbył się VI Kongres EURORAI w Crans-Montana w Szwajcarii w Kantonie Valais. Tematyka kongresu dotyczyła kontroli n owych form finansowania i zlecania zadań publicznych.

 

Referat na temat kontroli nowych form zlecania i finansowania zadań publicznych prezentujący polskie doświadczenia regionalnych izb obrachunkowych w tym zakresie wprzedstawił Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Tadeusz Dobek.