Obsługę prawną i administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Orzekającej, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców zapewnia:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ul. Świętej Trójcy 35

85-224 Bydgoszcz

tel. (052) 376-82-20, (052) 506-52-20

fax. (052) 506-52-23

rko@bydgoszcz.rio.gov.pl