Spis treści

 

 

I.

Finanse samorządów

 

 

 

Zmiany w zakresie procedur i zasad udzielania pomocy publicznej ...………….............

7

 

Zabezpieczenie alternatywą dla nieściągalnych podatków ……………………….........

12

 

Kompetencje organów gminy w procesie uchwalania budżetu …………………..........

16

 

Dotacje na realizację zadań własnych samorządów ……………………………..........

19

II.

RIO radzi ...

 

 

Opracowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i ich zatwierdzanie ………………………………………………................................

 

22

 

Dalsze zmiany klasyfikacji budżetowej ………………………………………….........

26

 

Jaką dotację mogą otrzymywać spółki wodne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego? …………………………………………………………………….....

 

27

 

Czy gmina może udzielić wsparcia finansowego organizacji kościelnej? ……….............

 

28

III.

Głos samorządowców

 

 

Zmiany w przepisach w zakresie podatku od nieruchomości a dochody gmin …............

31

IV.

Informacje

 

 

 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ......................................................

34

 

Pisma Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ..................

37

 

Przypominamy, radzimy, informujemy ..........................................................................

44