Publikacje własne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Dofinansowanie przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych w 1993 r.

 

 

obrazek

Budżety gmin - dochody i wydatki w 1994 roku

 

 

obrazekobrazek 

Biuletyn Informacyjny - kwartalnik wydawany od 1993 r.
Od 2008 r. w nowej szacie graficznej.

 

 

Publikacje KR RIO

obrazek

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego (wydawane corocznie od 1998 r.) Sprawozdania za lata 1997-1998 - Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez gminy.

 

 

Publikacje wspólne regionalnych izb obrachunkowych

obrazek

Finanse Komunalne - miesięcznik

 

 

obrazek

Kontrola Finansów Komunalnych - poradnik opracowany wspólnie z Audit Commission z Wielkiej Brytanii 

 

 

Ponadto regionalne izby obrachunkowe współpracują przy wydawaniu kwartalnika

obrazek

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych