Uwaga!

1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na salach wykładowych warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy jest dokonanie imiennej rejestracji na stronie portalu rejestracyjnego www.szkolenia.bydgoszcz.rio.gov.pl. Osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

2. Rejestracji na szkolenie można dokonać tylko do dnia wyznaczonego w piśmie przewodnim informującym o szkoleniu. Po tym terminie nie ma możliwości zarejestrowania się na szkolenie.

 

 

ROK 2019

 

 

* * * * *

 

31 stycznia i 1 lutego 2019 r. - Z amknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok. Nowe wzory sprawozdań finanoswych  – szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i pracowników służb finansowych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie omówi Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywane zakończenie około godz. 15.00.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie: do 25 stycznia 2019 r.

 

 

* * * * *

 

30 stycznia 2019 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, nowe wzory sprawozdań finansowych. Sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych  – szkolenie skierowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie omówi Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywane zakończenie około godz. 15.00.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, aula (parter) – wejście główne, ul. Fordońska 74.

Termin rejestracji na szkolenie: do 25 stycznia 2019 r.

 

 

* * * * *