Uwaga!

1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na salach wykładowych warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy jest dokonanie imiennej rejestracji na stronie portalu rejestracyjnego www.szkolenia.bydgoszcz.rio.gov.pl. Osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

2. Rejestracji na szkolenie można dokonać tylko do dnia wyznaczonego w piśmie przewodnim informującym o szkoleniu. Po tym terminie nie ma możliwości zarejestrowania się na szkolenie.

 

 

ROK 2023

 

 

* * * * *

 

9, 10 i 13 lutego 2023 r. - szkolenia on-line - Praktyczne aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok w świetle wyników kontroli -szkolenie skierowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz głównych księgowych i pracowników służb finansowych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zagadnienia omówi Pan Damian Grzelka – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

 

Termin rejestracji na szkolenie: do 3 lutego 2023 r.