Uchwała Nr XXII/20/05

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 z dnia 21 września 2005 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Gminy Jeziora Wielkie.

 

            Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55 poz. 577, Dz. U. Nr 154 poz. 1800 z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 149 poz. 1454, z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:

 

Przewodniczący:

1.          Tadeusz Dobek

 

Członkowie:

2.            Włodzimierz Bartkowiak

3.            Elżbieta Daroszewska

4.            Włodzimierz Górzyński

5.            Andrzej Graczyk

6.            Marian Lutoborski

7.            Lucyna Owierczuk-Seweryn

8.            Aleksandra Ostrowska

9.            Jan Sieklucki

10.        Maria Świątkowska

11.        Andrzej Tatkowski

 

 

 

uchwala, co następuje:

 

 

- przyjąć raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Jeziora Wielkie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                                  Przewodniczący Kolegium

                                                                                     mgr Tadeusz Dobek

                                                                                              /-/

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/20/05

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 21 września 2005 r.