Urząd Gminy Sadki

 

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 19 czerwca do 23 czerwca 2008 roku udokumentowana protokółem z dnia 23 czerwca 2008 r.

 

Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej

 

Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych przesłanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem nr RIO/KF/4104/17/2007 z dnia 11 maja 2007 r.

 

Okres objęty kontrolą: 2007 rok

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 lipca 2008 roku skierowane do kierownika jednostki.