Uchwała Nr 15/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Łabiszyn na lata 2017-2024.