Uchwała Nr 13/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Żnińskiego.