Uchwała Nr 1/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Gminy Sępólno Krajeńskie.